Vazhdo në Netlog

sekonda më shumë

Kodi i Sjelljes

Për të mundësuar që të gjithë të përjetojnë kënaqësi në Netlog, nevojitet të paktën tju permbahesh disa rregullave. Veprimet e ardhshme janë të ndaluara dhe mund të ndiqen:

 • Racizëm, ksenofobi, negationism dhe diskriminim (dënime me burg) Në Netlog në vijim është për shembull e ndaluar: vërejtjet raciste, nxitjen e urrejtjes ndaj homoseksualitetit, të vendosësh një imazh nazist si fotografi ose te fyesh qytetarët e huaj.
 • Shpifje të moralit në publik, publikim të imazheve pornografike, pedofili dhe të ofrosh publikisht shërbime të prostitucionit ose të eskortit, dhe në mënyrë implicite ose eksplicite të bësh ftesë në një aktivitet të natyrës seksuale.
  Pra, është e ndaluar fotografi pornografike ose fotografi tepër erotike të ngarkosh ne faqe ose të vendosësh tekste tepër erotike. Gjithashtu ftesë për aktivitetite seksuale nuk është e lejuar (si publike poashtu edhe përmes mesazheve private). Imazhet humoristike dhe karikaturike mund në disa raste një përjashtim të jenë, përderisa karakteri humoristik e arrin vlerën e saj.
 • Shpifje, çnderueshmeri, stalking, abuzim i emrit apo portretit, abuzim i besimit, etj. janë të ndaluara nga ligji dhe të dënueshme si një ankesë penale. Partitë abuzuese, fyerjet vulgare, abuzimi i emrit apo fotografisë së dikujt tjetër, praktikat shpifëse dhe çnderuese janë në Netlog pra të ndaluara.

  Është rreptësisht e ndaluar te vendosesh mesazhe ose imazhe kudo në faqen e internetit me përmbajtje që janë të dëmshme, kërcënuese, mashtruese, shpifëse, të urrejtëshme, agresive, raciste, vulgare, denigrimin, papëlqyeshëm, të pahijëshme, abuzive, të dhunshëm, të pahijëshme ose pornografike.

  Është e ndaluar për të përdorur këtë faqe interneti për plotësisht qëllime politike, religjioze ose komerciale. Referencat për partitë politike dhe të vendosjes së flamurëve do të ndëshkohen nëse është e qartë se pas janë fshehur synimet politike apo subversive. Diskutimet mbi temat politike /religjioze janë të lejuara nëse nuk i degjeneron.
 • Kundravajtje të pronave intelektuale
  Në Netlog mund të publikosh vetëm materiale (fotografi, tekste, muzikë, filma, etj.) për të cilat ti posedon të drejtat e autorit që nevojiten. Ti je vetë përgjegjës për të fituar këto të drejta. Massive Media nuk mund të jetë përgjegjëse nëse ti publikon materiale për të cilat ti nuk ke të drejtë ti publikosh. Massive Media mund të marri sanksione kur informohet se materiali yt formon një pengesë për palet e treta.
 • Shqetësimi i rendit publik në web site do të thotë që spamming, rekrutimi i votave, dërgimi i reklamave të pakërkuara ose letrave zinxhir, në mesazhet private ose publike, ringarkimi i faqeve jo ligjërisht, përmbytja ose shkrimi i teksteve jashtëzakonisht të gjata, etj. mund të ndiqet penalisht. KËSHTU QË MOS U SILL NË KËTË MËNYRË E CILA ËSHTË E PAPËRSHTATSHME OSE E DËMSHME NË DREJTIM TË PËRDORUESVE TË TJERË TË Massive Media Match.
 • Hacking ose tentativë për hacking të Netlog ose të llogarisë së një Netlog përdoruesit është shumë e dënueshme. Në këtë rast, duke perfshire edhe të miturit lajmeojmë menjëher policinë. Ti rrezikon burgim ose dënim të rëndë.

Përveç për abuzime të tilla si përgojosja dhe shpifja, të cilat mund të ndiqen penalisht vetëm pas një ankesë nga viktima, Massive Media Match mund të iniciojë veprime për t'i dhënë fund praktikave të ndaluara. Massive Media Match është i detyruar ligjërisht për të raportuar shkeljet dënueshme për agjencinë(të) përkatëse të zbatimit të ligjit.

Ankesa?

Abuzimi mund të raportohet në:

Massive Media Match
E. Braunplein 18
B-9000 Ghent
Belgium
Fax: +32 2 400 43 20
abuzim-sq@netlog.com

Në shumicën e rasteve mund të përdorësh butonin automatik për të raportuar një abuzim!
Në të gjitha rastet, Massive Media Match punon në bashkëpunim të ngushtë me: